Onzekerheid betekent niet onveiligheid

In mijn werk gebruik ik drie pijlers om opnieuw naar de wereld en crises te kijken: onzekerheidskunde, voorwaarts denken en een moreel kompas bij dilemma’s.

Onzekerheidskunde gaat ervan uit dat wat je niet weet vaak relevanter is dan wat je wel weet. Onzekerheidskunde leert ook dat je je comfortabel kan en mag voelen in dit niet-weten. Onzekerheid betekent niet onveiligheid. Twijfel mag bestaan, paradoxen mogen omarmd en lastige feiten worden onderkend. Dit is belangrijk in de tijd waarin we leven. Een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt.

Deze wereld is vele malen complexer en volatieler dan we kunnen bevatten. En toch blijven wij vaak houvast zoeken in wat wij weten. Wij vertellen elkaar dat we in een maakbare en voorspelbare wereld leven, maar met de reflex onzekerheid te reduceren door middel van regels, modellen en excelsheets, zijn we allang niet meer in control.

Je ontspannen voelen in situaties waarin geen klant-en-klare oplossingen zijn, wanneer je het even niet-weet, is noodzakelijk om helder te kunnen blijven nadenken. Daarmee wordt je aanpak en je keuze een hele persoonlijke, eentje waarbij je innerlijk betrokken raakt. Ik geloof dat de route uit een dilemma via je hart loopt. Je morele kompas is daarbij belangrijk. Want er staat in tijden van crisis wel wat op het spel; onze verbinding van mens tot mens, onze voorkomendheid naar onze medemens, onze betrouwbaarheid & geloofwaardigheid en onze persoonlijke integriteit.

Links Rechts

Zwarte zwanen

Het wordt steeds belangrijker ons niet meer alleen te richten op de gewone, gemiddelde en normale situaties. We moeten leren omgaan met de ‘zwarte zwanen’ in ons leven – het uitzonderlijke en het onvoorspelbare. De zwarte zwanen metafoor komt van het gelijknamige boek van Nassim Nicholas Taleb. Taleb beweert dat ons leven zal worden bepaald door ingrijpende, toevallige gebeurtenissen. Terwijl we elkaar ‘loze praat’ verkopen door ons te fixeren op wat bekend is en op wat we weten. We leven volgens hem in Extremistan en gaan een toekomst tegemoet die in toenemende mate minder voorspelbaar zal zijn, ondanks onze vooruitgang en de groei in kennis. Crisissituaties zullen zich dus steeds vaker voordoen en bestuurders en managers zullen voor heel wat onvoorspelbare en onvoorstelbare situaties komen te staan. Ik geloof dat het in onzekere tijden draait om eerlijkheid en duidelijkheid. Eerlijk zijn over wat je wel of niet wet en wel of niet kan. Duidelijk over bestuurlijke onzekerheid, je dilemma’s en besluiten. Onzekerheidskunde helpt daarbij. 

Onzekerheidskunde

GEWONE, GEMIDDELDE EN NORMALE SITUATIES: MEDIOCRISTAN

Onzekerheidskunde

ZWARTE ZWANEN: UITZONDERLIJKE EN ONVOORSPELBARE SITUATIES: EXTREMISTAN