April & november 2021: Bestuurlijke Masterclass ‘Leiderschap, lessen coronacrisis & de kracht van het woord’

We leven in een bijzondere tijd met, op het eerste gezicht, sombere vooruitzichten. De coronacrisis heeft veel van wat zo vanzelfsprekend was in de etalages van onzekerheid te kijk gezet. Bestuurders in politiek, overheid, de zorg en bedrijfsleven hebben maatregelen en besluiten moeten nemen, waar zij zich voor de corona-uitbraak geen voorstelling van konden maken. Veel bestuurders beseffen dat we niet terug kunnen naar het oude normaal. Want er zijn meer crises dan alleen corona. Dat wordt ook nog eens onderschreven door een wereldwijde oproep van vooral jongeren, die de gevestigde orde proberen wakker te schudden en met luide stem een meer rechtvaardige en duurzame samenleving eisen voor hun toekomst.  

De huidige coronacrisis brengt uiteraard ook veel moois en geeft ruimte om afstand te nemen en de lange lijnen te zien. Te experimenteren met andere oplossingen. In deze Bestuurlijke Masterclass zoeken we samen naar wat ‘de nieuwe tijd’ van ons vraagt. De lezingen kunnen beschouwend van aard zijn, u persoonlijk aangaan of betrekking hebben op hoe te handelen. Graag ontmoet ik u tijdens deze mooie tweedaagse. 

Voor meer informatie: https://www.svdc.nl/events/bestuurlijke-masterclass-leiderschap-lessen-coronacrisis-de-kracht-van-het-woord-/