Blog: 4 november 2020
Button Alle berichten

Zomerblogs Onzekerheidskunde 2020 gebundeld

Met mijn werk- en zienswijze eer ik Nassim Nicholas Taleb. Al jaren werk ik in crisisteams met concepten uit zijn gedachtengoed. Taleb formuleerde zijn visie aangaande problemen met onzekerheid, waarschijnlijkheid en kennis ruim tien jaar geleden. Nu, tijdens het Coronajaar 2020, is het minstens zo actueel. Onzekerheidskunde, dat onder meer is gebaseerd op de gedachte dat alles wat je niet weet vaak relevanter is dan wat je wel weet, is een wijze, rustgevende en tegelijkertijd enorm activerende ziens- en werkwijze die de wereld hard nodig heeft. Nu. 

Spread the word, dacht ik. Deze visie en mijn ervaring ermee binnen crisisteams. Maak mensen ermee bekend. Daarom heb ik afgelopen zomer een tiental blogs geschreven. De blogserie is nu gebundeld en te downloaden via deze link: