September 2020: Bestuurlijke Masterclass ‘Leiderschap, lessen coronacrisis & de kracht van het woord’

We leven in verontrustende crisistijden met, op het eerste gezicht, sombere vooruitzichten. De coronacrisis heeft veel van wat zo vanzelfsprekend was in de etalages van onzekerheid te kijk gezet. Bestuurders in politiek, overheid en de zorg hebben maatregelen en besluiten moeten nemen, waar zij zich voor de corona-uitbraak geen voorstelling van konden maken. Wat veel bestuurders nu wel duidelijk geworden is, is dat we in bijzondere tijden leven. Met veel meer crises dan alleen het coronaverhaal. Dat laatste wordt nog eens onderschreven door de wereldwijde opstand van vooral jongeren, die de oude machten bekritiseren en met luide stem een meer rechtvaardige samenleving eisen.

Veel bestuurders beseffen dat, maken zich hierover zorgen, maar hebben onvoldoende zicht op wat ‘de nieuwe tijd’ van hen vraagt. In deze bestuurlijke Masterclass zoeken we naar antwoorden voor de vragen die dit ongetwijfeld bij u oproept. Deze kunnen beschouwend van aard zijn, u persoonlijk aangaan of betrekking hebben op hoe te handelen. Graag ontmoet ik u tijdens deze mooie tweedaagse.

Voor meer informatie: https://www.svdc.nl/events/bestuurlijke-masterclass-leiderschap-lessen-coronacrisis-de-kracht-van-het-woord-/