Voorjaar 2020: Strategische Analyse Corona impact voor beleidsteams, Colleges B&W en gemeenteraden

We zijn door een aantal bestuurlijke teams benaderd mee te denken over de impact van Corona voor 2020-2021. Met de teams werken we aan een strategische analyse. Zij komen, naar eigen zeggen, even uit de hectiek en de waan van de dag die voor een crisis zo kenmerkend is. De werkwijze met behulp van Onzekerheidskunde en Voorwaarts denken zet de teams op een ander spoor. We zien daarbij dat de focus van bijvoorbeeld de multidisciplinaire- en gemeentelijke teams veelal verschuift van ‘een gezondheidscrisis’ naar de economische impact, sociaal-maatschappelijke vraagstukken en politieke stabiliteit. Dit genereert nieuwe energie en de teams geven terug hierover enthousiast te zijn: ze krijgen een goed handelingsperspectief en weten hoe ze in plaats van reageren kunnen acteren, en vanuit hun eigen rol een bijdrage kunnen leveren aan een nieuwe toekomst.